Hamburg, November 2014.

Hamburg, November 2014. Foto: Siegfried Hansen

Hamburg, November 2014. Foto: Siegfried Hansen